Home

Logopedie Volendam  is een allround logopediepraktijk in het hart van Volendam. Logopedie richt zich op het omgaan met en helpen van peuters, kleuters, kinderen en volwassenen met communicatieproblemen, eet- en drinkproblemen, adem-  stemproblemen en problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling.

Het woord logopedie komt van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (pedagogie). Communicatie is een belangrijk sleutelwoord in de logopedie. We hebben het zo vaak over communiceren, maar wat is communiceren eigenlijk? Communiceren is zenden en ontvangen van een boodschap. Je hebt het nodig om goed contact te kunnen maken.

Het produceren van taal, het spreken, luisteren en begrijpen speelt een belangrijke rol, want bij ontbreken hiervan kan er miscommunicatie ontstaan.