Vergoeding

Om voor vergoeding voor logopedie in aanmerking te komen heeft u meestal een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Logopedie Volendam vraagt u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij uw eerste afspraak mee te brengen.

Logopedie valt onder het basispakket in de zorgverzekering. Logopedie Volendam heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De logopedische behandeling wordt in 2023 volledig vergoed door de verzekeraars.

U kunt bij Logopedie Volendam ook terecht zonder verwijzing. De logopedist zal u dan enkele vragen stellen om te kunnen bepalen of logopedisch onderzoek en behandeling plaats kunnen vinden zonder verwijzing, of dat toch een verwijzing nodig is.

Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de NZa bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiƫnt/client zelf.